Activiteiten

A-Four Intermediair is een flexibel, naar cultuur en mentaliteit eigentijds adviesbureau. Wij voeren in samenwerking met strategische partners opdrachten, trajecten of projecten uit waarbij wij selectief opereren naar marktpartijen.

 

Uitgangspunten daarbij zijn duidelijk geformuleerde doelstellingen in termen van:

  • Kwaliteit
  • Persoonsgerichtheid
  • Resultaat