Managementadviezen
Analyse van uw sterke en zwakke punten.

 

De analyse duurt 2 dagen waarin we de sterke en zwakke punten van de onderneming zichtbaar maken. Deze analyse geeft ondermeer het advies hoe u bij de bedrijfsvoering optimaal kunt profiteren van uw sterke punten en hoe u de zwakke punten kunt ombuigen.

 

Bedrijfsadvisering

 

Management Tour

Tijdens de bedrijfsadvisering wordt in veel gevallen gebruik gemaakt van de door A-Four ontwikkelde Management Tour. Dit instrument helpt u bij het opstellen van uw strategisch meerjarenplan en is tevens een stuur- en controlemiddel gedurende het gehele jaar. In de Management Tour is onder andere aandacht voor de investeringen, het personeelsbestand, de resultatenprognoses, de ontwikkeling van het vermogen en de simulatie van uw optimale bedrijfsomvang.

 

Optimale bedrijfsomvang

Onze ervaring is dat veel ondernemers niet op de hoogte zijn van de optimale bedrijfsomvang, maar het wel graag willen weten. Door veel aandacht te schenken aan het personeelsbestand (productiecapaciteit en de kosten per werknemer), wordt het voor de ondernemer aanzienlijk overzichtelijker en gemakkelijker te sturen.

 

Rust

Het werken met de Management Tour creƫert overzicht en rust in uw management. Ondernemers merken vaak op dat zij weer tijd hebben voor hun vak!