Financieringsvraagstukken

 

A-Four Intermediair is een gespecialiseerde bancaire raadgever. Ondernemers worden geadviseerd en begeleid in financieringstrajecten. Dit kunnen nieuwe financieringen zijn, maar het kan ook gaan om het herstructureren van lopende financieringen.